RENOVERING

Efter en första besiktning av bostaden utvärderar Casas&Reformas det arbete som ska genomföras och presenterar en budget för kunden tillsammans med idéer som teknikerna bedömer vara passande, med utrymme för olika valmöjligheter.

Under själva processen håller teknikerna ständigt kontakt med dig som kund för att säkerställa din delaktighet i renoveringen av ditt nya hem, även om du skulle befinna dig på en annan plats.

Våra projekt