Varför Casas&Reformas

Efter mer än 500 utförda projekt, renoveringsarbeten, nybyggnation och ombyggnation/rehabilitering, kan vi säga att vår långa erfarenhet och kunskap är grunden för den höga kvalitet vi strävar efter i våra projekt.  För kunden är det viktigaste kommunikationen och förtroendet; Casas & Reformas upprätthåller kontinuerlig kontakt under genomförandefasen, både i utformningen, val av material och kvalitetskontroll av projekten. Projekten ska utvecklas efter varje kunds behov.

Vi talar svenska, engelska, finska, tyska, franska och naturligtvis spanska.

Kvalitetspolitik

CASAS Y REFORMAS 2012, S.L. Det är en organisation som ägnar sig åt byggande, både inom byggnadens gren och reformer.

Casas & Reformas har valt filosofin om kontinuerlig förbättring genom att  företaget kvalificerat sig och uppfyller UNE-EN-ISO 9001-standarderna vars mål är kvaliteten på de tjänster som tillhandahålls.

Genom detta dokument visar företaget sin kvalitetspolicy, som omfattas av organisationens strategi, och tillhandahåller nödvändiga resurser för att uppnå följande mål:

  • Konfigurera och tillhandahålla organisationens struktur i dokumentära, tekniska, produktiva och administrativa aspekter för att säkerställa kundernas behov i alla produkter och tjänster.
  • Följa gällande lagar och andra krav som organisationen löpande presenterar.
  • Att vägledas i organisationens verksamhet för att uppnå högsta möjliga nivå av kundnöjdhet genom personlig behandling enligt deras behov.
  • Få deltagande och engagemang av all organisationens personal i uppfyllandet och utvecklingen av det integrerade ledningssystemet.
  • Se till att engagemanget för kontinuerlig förbättring tydligt förstås och antas av alla anställda, som ett väsentligt sätt att säkerställa företagets konkurrenskraft som ger kunden maximal tillfredsställelse.
  • Öka och förbättra den interna kommunikationen för att optimera samordningen mellan människor och avdelningar. Denna kvalitetspolicy är obligatorisk för alla anställda i CASAS Y REFORMAS 2012, S.L.

Ledningen för CASAS Y REFORMAS 2012, S.L. kommer årligen att granska ledningspolitiken för att säkerställa att den förblir relevant och lämplig, föreslå hållbara mål för att implementera denna policy och ständigt förbättra ledningssystemet.